Gajab Muskan Banaulak Bhagwan - Maithili Song

Gajab Muskan Banaulak Bhagwan | Suresh Kumar | Maithili Songs | Maithili Video Songs

Song:- Gajab Muskan Banaulak Bhagwan

Cast:- Kishan Dardila, Nirmala M.

Singer:- Suresh Kumar

Lyrics:- Prakash Prant, Raghab Mandal

Company/Label:- Majak Maithili


Follow @_aBoxOffice